Regulamin dofinansowania kosztów przgotowania zawodowego pracowników.

Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.

Regulamin

Umowa o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego ze Środków Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Umowa

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Wniosek

Regulamin dofinansowania doskonalenia językowego.

Regulamin
Wniosek

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego.

Regulamin
Wniosek

Regulamin nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów "Plebiscyt Talent".

Regulamin
Wniosek - załącznik nr 1
Wniosek - załącznik nr 2

Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż oraz sadzeniaków na terenie Gminy Kleszczów

Regulamin
Wniosek
Rodzaje odmian zbóż i sadzeniaków 2019

Regulamin dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów

Regulamin
Wniosek

Regulamin dofinansowania wyjazdów językowych

Regulamin
Wniosek

Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów

Regulamin wapnowania
Wniosek

Regulamin oddawania nieruchomości  w dzierżawę w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Regulamin dzierżawy
wzór wniosku o dzierżawę
wzór umowy dzierżawy
wzór protokołu zdawczo odbiorczego