Telefon: +48 (44) 731-31-33 Email: fundacja@kleszczow.pl
Informacja

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów planuje w najbliższym czasie otworzyć portal informacyjny. Chcielibyśmy na nim zamieszczać wizytówki firm, oferty pracy, informacje o organizowanych na terenie gminy wydarzeniach z dziedziny kultury, sportu, rekreacji, informacje o akcjach i projektach tematycznych oraz innego rodzaju oferty, z których mogliby skorzystać nasi Mieszkańcy, np. oferty praktyk, stażów pracy, szkoleń. Będzie to także dobre miejsce na ogłoszenia naszych Mieszkańców dotyczące sprzedaży, najmu nieruchomości, czy jakichś drobniejszych rzeczy, np. samochodu, a także składania ofert pracy dla przedsiębiorców.

Zapraszamy zainteresowane współpracą firmy i instytucje do przekazywania nam w formie elektronicznej informacji dotyczących profilu działalności, danych kontaktowych, loga oraz kilku zdań o zakresie, w jakim zechcecie Państwo z nami współpracować. Zapraszamy także naszych Mieszkańców, aby przesyłali na adres email Fundacji (fundacja@kleszczow.pl) własne drobne ogłoszenia złożone w zwięzłej formie z podaniem kontaktu do siebie.

Licząc na tą współpracę zachęcamy Państwa również do przedstawiania własnych pomysłów i propozycji związanych z naszą przyszłą działalnością. Wspólnie możemy wypracować taki system komunikowania się, który przyniesie korzyści zarówno Inwestorom jak i Mieszkańcom, a nam pozwoli realizować w jak najszerszym zakresie cele statutowe Fundacji.

Po zebraniu wstępnych opinii, zarówno Mieszkańców jak i przedsiębiorców, przystąpimy do budowania strony internetowej pod adresem kleszczow24.pl - taki adres przewidzieliśmy wstępnie dla portalu informacyjnego Fundacji.

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, dnia 22 stycznia 2015 roku

Informacja

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów informuje mieszkańców, że cały czas trwają działania zmierzające do uporządkowania zastanego bałaganu w dokumentach. Wspomniana praca wymaga sporo czasu i zaangażowania, ale jesteśmy zdeterminowani do tego, aby wyprostować wszelkie niedociągnięcia poprzedniego zarządu i niejasności w pozostawionej dokumentacji prawno-księgowej. Dlatego też rozpoczął się kompleksowy audyt, który ma określić, w jaki sposób były prowadzone sprawy fundacji przez minione cztery lata. Nasze starania wypływają z głębokiego przekonania, że chcąc efektywnie i skutecznie pracować dla rozwoju gminy Kleszczów, nie możemy dźwigać balastu minionych lat. Naszym celem jest podsumowanie tego, co było i rozpoczęcie bez zwłoki pracy dla Was i dla naszej wspólnej gminy.

Informujemy także, że dawny numer telefonu prezesa zarządu fundacji został zabrany przez pana Andrzeja Szczepockiego i służy do jego prywatnego użytku. Jest to niewątpliwie dla nas niedogodność, gdyż wielu Mieszkańców i Inwestorów znało od lat ten numer jako kontakt z fundacją. Prosimy wszystkich, by dzwonili na podany niżej numer stacjonarny do biura fundacji, a z czasem wypracujemy możliwie najlepszy sposób kontaktowania się z zarządem.

Mając na uwadze oczekiwania Mieszkańców względem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i jej zarządu, zapraszamy każdego z Was do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami związanymi z naszą przyszłą działalnością. Jesteśmy, jako zarząd do dyspozycji Mieszkańców i liczymy na dobrą i owocną współpracę z Wami. Każdy może zaangażować się w to, by fundacja odpowiadała w swojej działalności na konkretne potrzeby naszych Mieszkańców i Inwestorów. Jeśli więc masz jakiś pomysł zbieżny z naszymi celami statutowymi, czegoś od nas potrzebujesz, chciałbyś coś ciekawego zaproponować - umów się na spotkanie i przyjdź do biura fundacji. Może akurat Twój pomysł uda się wspólnie zrealizować. Zapraszamy.

Telefon: 44 731 31 33, email: fundacja@kleszczow.pl

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, dnia 17 grudnia 2014 roku

Oświadczenie
Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

8 grudnia 2014 roku Rada Gminy Kleszczów dokonała zmiany całego Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Następnego dnia nowy zarząd w składzie: Zdzisław Kuszczak – prezes zarządu, Tadeusz Gajda – wiceprezes zarządu oraz Kazimiera Tarkowska i Andrzej Tkacz – członkowie zarządu przystąpili do pracy.

To co tam zastaliśmy skłoniło nas do podjęcia decyzji o poinformowaniu na najbliższej sesji jedynego fundatora – Rady Gminy Kleszczów – o sytuacji jaką zastaliśmy.

Zobowiązujemy się do przedstawienia informacji na temat stanu fundacji, który zostawił poprzedni zarząd. Dodatkowo złożyliśmy już wnioski o niezwłoczną kontrolę dokumentacji przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Państwową Inspekcję Pracy. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu szczegółowego audytu finansowego i prawnego działalności Fundacji.

Chcemy, jako zarząd, rozpocząć działalność na rzecz rozwoju gminy Kleszczów bez balastu, który zostawili nam poprzednicy.

Po zakończeniu wszystkich planowanych kontroli i audytów szczegółowo poinformujemy nie tylko Radę Gminy ale i mieszkańców, jaki jest, zastany przez nas, stan finansowy, prawny i organizacyjny Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na najbliższą sesję rady gminy – zwołaną na 22 grudnia 2014 roku – na której przedstawimy wstępny raport z pierwszych dni naszej pracy. Naszym zdaniem, wszyscy mieszkańcy gminy Kleszczów powinni wiedzieć jaki jest obecny stan faktyczny Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
Kleszczów, dnia 17 grudnia 2014 roku

Opieka medyczna lekarza pediatry

Realizując cele statutowe Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów podjął działania mające na celu uzupełnienie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy w zakresie zapewnienia opieki medycznej lekarza pediatry. Umowa z Panią Marzanną Bartosiewicz została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
W/w lekarz pediatra będzie przyjmował pacjentów w każdy wtorek w godz. 8.00-10.00 oraz w co drugą sobotę miesiąca w godzinach 9.00-12.00.

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
Kleszczów, dnia 17 grudnia 2014 roku

Strona www.gminakleszczow.info zawieszona

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, na chwilę obecną, podjął decyzję o zawieszeniu działania strony www.gminakleszczow.info.

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
Kleszczów, dnia 17 grudnia 2014 roku

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Zdzisław Kuszczak

Prezes Zarządu

Tadeusz Gajda

Wiceprezes Zarządu

Kazimiera Tarkowska

Członek Zarządu

Andrzej Tkacz

Członek Zarządu