Telefon: +48 (44) 731-31-33 Email: fundacja@kleszczow.pl
Oświadczenie
Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

8 grudnia 2014 roku Rada Gminy Kleszczów dokonała zmiany całego Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Następnego dnia nowy zarząd w składzie: Zdzisław Kuszczak – prezes zarządu, Tadeusz Gajda – wiceprezes zarządu oraz Kazimiera Tarkowska i Andrzej Tkacz – członkowie zarządu przystąpili do pracy.

To co tam zastaliśmy skłoniło nas do podjęcia decyzji o poinformowaniu na najbliższej sesji jedynego fundatora – Rady Gminy Kleszczów – o sytuacji jaką zastaliśmy.

Zobowiązujemy się do przedstawienia informacji na temat stanu fundacji, który zostawił poprzedni zarząd. Dodatkowo złożyliśmy już wnioski o niezwłoczną kontrolę dokumentacji przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Państwową Inspekcję Pracy. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu szczegółowego audytu finansowego i prawnego działalności Fundacji.

Chcemy, jako zarząd, rozpocząć działalność na rzecz rozwoju gminy Kleszczów bez balastu, który zostawili nam poprzednicy.

Po zakończeniu wszystkich planowanych kontroli i audytów szczegółowo poinformujemy nie tylko Radę Gminy ale i mieszkańców, jaki jest, zastany przez nas, stan finansowy, prawny i organizacyjny Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na najbliższą sesję rady gminy – zwołaną na 22 grudnia 2014 roku – na której przedstawimy wstępny raport z pierwszych dni naszej pracy. Naszym zdaniem, wszyscy mieszkańcy gminy Kleszczów powinni wiedzieć jaki jest obecny stan faktyczny Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Zdzisław Kuszczak

Prezes Zarządu

Tadeusz Gajda

Wiceprezes Zarządu

Kazimiera Tarkowska

Członek Zarządu

Andrzej Tkacz

Członek Zarządu